Κοινόχρηστα Γραφεία

Προσφέρονται open space θέσεις εργασίας σε κοινόχρηστο χώρο με ημερήσια ή μηνιαία χρέωση. Eυχάριστο περιβάλλον, 24/7 πρόσβαση (με το μήνα), 2 δίκτυα WiFi, υπηρεσίες εκτύπωτη, φωτοτυπικού και scanner, δωρεάν καφές και ευκαιρία για συνεργασίες και συνέργειες με με άλλους επαγγελματίες του ίδιου ή συμπληρωματικού κλάδου.