Φορολογικές Έδρες

Η υπηρεσία μας αυτή αφορά κυρίως περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) Ανήκουν στη κατηγορία των επαγγελμάτων (ΚΑΔ) που απαγορεύεται να έχουν την έδρα τους στη κατοικία τους και
β) δεν απαιτείται η φυσική παρουσία στο χώρο της έδρας για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές παρέχουμε τη παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης μικρών, περίκλειστων και αυτόνομων χώρων στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση της Φορολογικής Έδρας σε πολύ οικονομική μηνιαία χρέωση.
Ιδανική λύση για τις παρακάτω περιπτώσεις (ενδεικτικά):
– Ελεύθερους Επαγγελματίες που εργάζονται από το σπίτι
– Υπό ίδρυση εταιρίες
– Συλλόγους και Σωματεία
– Startups
– Αδρανείς επιχειρήσεις
– Ναυτικές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).