Επιπλωμένα Γραφεία Αποκλειστικής Χρήσης

Πλήρως επιπλωμένα γραφεία αποκλειστικής  χρήσης για βραχυχρόνια (min. 1 μήνας) ή μακροχρόνια μίσθωση με all inclusive μίσθωμα που περιλαμβάνει κοινόχρηστα, λογαριασμούς  ΔΕΚΟ, καθαριότητα, κ.λ.π. Χωρίς μακροχρόνιες συμβατικές δεσμεύσεις, προκαταβολές, εγγυήσεις, κ.λ.π.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε 2 χώρους που έχουν εξοπλιστεί γι’αυτό το σκοπό:

    • Στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης (περιοχή πλ. Ελευθερίας)
    • Στη Δυτική Θεσσαλονίκη (περιοχή ONE SALONICA mall)